Telefoonnummer
06 - 24 99 57 82

Gevelstralen

Uw Vastgoed

De toename van de omgevingsvervuiling van  o.a. uitlaatgassen en roet etc. in combinatie met vocht vormen een actueel probleem.

De vervuiling zet zich diepgaand vast op de ondergrond van uw bouwwerk en laat vooral bij poreuze oppervlakten na jaren diepe sporen na. Met behulp van stralen is deze vervuiling zéér goed en effectief te verwijderen.

Een doeltreffend middel is droogijsstralen. Deze manier van reinigen gebeurd op een milieuvriendelijke wijze zonder dat daarbij de structuur van de oppervlakte wordt aangetast. Ook wordt er voorkomen dat er een opeenhoping van veel straalafval ontstaat, zoals bij andere straalmethoden.

Bij het traditioneel zandstralen met alleen grit of zand wordt circa 50 kg zand per uur verbruikt.

Ter vergelijking met droogijsstralen is het gebruik 50 kg per dag.  Ter illustratie het resultaat droogijsstralen met additief op onderstaande foto.

 

Zandstralen Droogijsstralen
✖️ Veel restafval ✔️ Geen restafval
✖️ Beschadiging Steen ✔️ Milieuvriendelijk